Podmínky členství v ProSpánek klubu

společnosti ProSpánek SE , se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24148415 zapsané u Městského soudu v Praze sp. zn. H 411.

Členství ve věrnostním klubu ProSpánek SE a veškeré výhody a benefity v rámci tohoto klubu se řídí následujícími podmínkami. Souhlas s podmínkami udělujete vyplněním a podpisem přihlašovacího formuláře do věrnostního klubu. Klub ProSpánek SE je určený pouze pro fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území ČR.

Výhody a podmínky pro členy klubu ProSpánek SE

· slevy na vybraný sortiment zboží, které je nabízeno pouze členům klubu
· možnost získat benefity při návštěvách všech prodejen společnosti ProSpánek SE
· možnost komunikace se společností ProSpánek SE pomocí klubového portálu klub.prospanek.cz, kde můžete nastavit způsob komunikace ohledně novinek a akčních produktů pro zkvalitnění Vašeho spánku
· přístup ke vzdělávacímu programu o zdravém spaní, jehož obsah je zveřejňován na stránkách klubu (klub.prospanek.cz).

Pokud se chcete stát členem klubu ProSpánek SE

je nutné úplně a pravdivě vyplnit údaje v registračním formuláři klubu (přímo na jakékoli prodejně společnosti ProSpánek SE či online na webu klub.prospanek.cz) a vyplněnou ji odeslat prostřednictvím webového portálu na adrese klub.prospanek.cz. Členství v klubu vzniká dnem úspěšným dokončením registrace.

Společnost ProSpánek SE:

· si vyhrazuje právo stanovit výrobky a služby, které budou dostupné pro členy klubu, jakožto i dobu trvání a míru slevy, kterou poskytne,
· si vyhrazuje právo Podmínky členství v klubu kdykoli jednostranně změnit. O změně podmínek členství budou členové informováni na webu.
· je oprávněna ukončit členství v klubu členovi, který nepravdivě uvedl své údaje na přihlášce do klubu

Členství v klubu zaniká

· dnem doručení oznámení o ukončení členství ze strany společnosti ProSpánek SE , pokud člen úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce, nebo zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s těmito podmínkami
· dnem doručení oznámení o ukončení členství ze strany člena klubu,
· dnem doručení oznámení člena klubu, že odnímá souhlas se zpracováním osobních údajů, uplatnil právo na výmaz svých osobních údajů či projevil vůli nebýt společností v budoucnosti jakkoli kontaktován, či jiné obdobné oznámení.
· členství v klubu můžete kdykoli zrušit na webových stránkách klubu či zasláním emailu na info@prospanek.cz – Vaše členství bude zrušeno do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2018.